vitiligo

Konklusioner: Resultaterne af denne systematiske gennemgang og meta-analyse tyder på, at UV-fototerapi er en sikker behandling af vitiligo uden signifikant risiko for hudkræft.

Baggrund: Selvom ultraviolet (UV) fototerapi er en effektiv behandling af vitiligo, er dens virkning på risikoen for hudkræft fortsat kontroversiel.

Formål: At undersøge sammenhængen mellem UV-fototerapi og risiko for hudkræft hos patienter med vitiligo.

Metoder: En systematisk gennemgang blev udført for undersøgelser offentliggjort før 5. maj 2021 i databaserne PubMed, Embase, Web of Science og Cochrane Library. Det primære resultat var sammenhængen mellem UV-fototerapi og risikoen for hudkræft hos patienter med vitiligo. En metaanalyse med en tilfældig effektmodel blev udført.

Resultater: Fem retrospektive kohortestudier, der dækkede i alt 228.607 patienter med vitiligo (110.038, der var blevet behandlet med UV-fototerapi og 118.569 patienter, der ikke havde været det) blev inkluderet i metaanalysen. Risikoen for ikke-melanom hudkræft [Mantel-Haenszel risk ratio (MHRR) = 0,95; 95 % CI 0,44-2,05] og melanom (MHRR = 1,11; 95 % CI 0,33-3,82) steg ikke signifikant efter fototerapi hos patienter med vitiligo. I undergruppeanalysen fandt vi heller ingen signifikant sammenhæng mellem lysterapi med smalbånds-UVB-lysterapi specifikt og risiko for hudkræft hos patienter med vitiligo. Der var ingen signifikant forskel i risiko for hudkræft mellem patienter fra Europa og patienter fra Østasien, og risikoen var ikke påvirket af antallet af smalbåndede UVB-lysbehandlingssessioner.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34762747/