Bemærkninger om bortskaffelse af batteri

Batterier er fremstillet af vigtige ressourcer og kemikalier, herunder bly, cadmium, zink, lithium og kviksølv. Genbrug af batterier er godt for miljøet. Det holder dem ude af lossepladsen, hvor tungmetaller kan lække i jorden, når batterikabinettet korroderer og forårsager jord- og vandforurening. Hvis batterier forbrændes med husholdningsaffald, kan tungmetallerne i dem forårsage luftforurening. I nogle europæiske lande er brugere juridisk forpligtet til at bortskaffe batterier på officielle indsamlingssteder. Hvis du ser et batteri mærket med en overkrydset skraldespand, indikerer det, at det ikke er egnet til bortskaffelse med almindeligt husholdningsaffald.

Symbolerne vist på batterier har følgende betydning:

Pb = batteri indeholder mere end 0,004 procent bly
Cd = batteri indeholder mere end 0,002 procent cadmium
Hg = batteri indeholder mere end 0,0005 procent kviksølv.

I Storbritannien for eksempel vil hvert batteri, der er placeret i en rød genbrugsboks, blive taget fra hinanden, og mange af materialerne vil blive genvundet og brugt til at fremstille nye batterier eller noget andet. Hvis du lægger batterierne i en husholdningsaffald, føres de til lossepladser og de ressourcer, der går tabt.